700 minuman diberi secara percuma

Oleh Salawati Haji Yahya & Pg Fairol RMF

Gambar oleh Yusrin Junaidi

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 Julai – Sebanyak 700 cawan minuman telah diagihkan kepada orang ramai semasa Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Brunei dan Muara bersempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-71 Tahun.

Minuman percuma dari The Coffee Bean & Tea Leaf (CBTL) itu telah diedarkan seawal jam 7 pagi di luar kedai CBTL di ibu negara.

Orang ramai yang sempat ditemu bual oleh pihak Media Permata rata-rata mengucapkan ucapan terima kasih atas pemberian minuman percuma itu yang sedikit sebanyak membantu menghilangkan rasa dahaga.

Antara mereka yang menerima minuman percuma dari CBTL.
Antara mereka yang menerima minuman percuma dari CBTL.