Amal kebersihan semua aspek

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 SEPT – Menjaga kebersihan sama ada dari segi rohani mahupun jasmani amat penting dan kedua-duanya tidak boleh dipisahkan kerana ia melambangkan keteguhan iman seseorang terhadap Allah SWT. Khatib dalam Khutbah Jumaat yang bertajuk ‘Membudayakan Amalan Kebersihan Dalam Kehidupan’ hari ini seterusnya me-ngingatkan untuk sentiasa mengamalkan kebersihan dalam semua perkara yang melibatkan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

 (Klik di sini untuk cerita lanjut)