AMBD terokai visi kewangan digital, hijau

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 Jun – Usaha untuk membangunkan dan mentransformasikan sektor kewangan bukanlah tugas mudah di mana Rangka Tindakan Sektor Kewangan (FSBP) Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) 2016-2025 menggariskan aspirasi AMBD untuk membina sektor kewangan yang dinamik dan pelbagai yang dapat menyumbang kepada ekonomi negara selaras dengan Wawasan Brunei 2035.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)