Asah kepimpinan belia

Yang Berhormat Awang Iswandy ketika memberikan penerangan semasa sidang media berkenaan. – Gambar oleh Rahwani Zahari

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 Mei – Konvensyen Pemimpin Muda Brunei merupakan sebuah platform dalam sama-sama memobilisasikan belia supaya mempunyai perasaan kebersamaan dan kepunyaan serta memainkan peranan aktif dalam mencapai Wawasan Brunei 2035. (Klik di sini untuk berita selanjutnya.)