Baginda Sultan berkenan hadiri CHOGM 24-25 Jun ini

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 JUN – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri Mes-yuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) ke-26 yang dijadualkan berlangsung pada 24 dan 25 Jun ini di Kigali, Republik Rwanda.

(Klik di sini untuk berita lanjut)