Bantu keluarga kurang berkemampuan

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 APRIL – Sebanyak 23 buah keluarga kurang berkemampuan dari STKRJ Kampung Lambak Kiri telah menerima sumbangan makanan dan kewangan anjuran jawatankuasa takmir dan Kumpulan Muslimah Masjid STKRJ Kampung Lambak Kiri dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

(Klik di sini untuk berita lanjut)