Bendera besar diturunkan

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 JULAI – Setelah berkibar megah di ruang angkasa Bandar Seri Begawan kira-kira dua minggu, bendera besar Negara Brunei Darussalam yang dikibarkan sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 diturunkan dalam upacara penuh adat istiadat yang diadakan di Kawasan Lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, hari ini.

(Klik di sini untuk berita lanjut)