Berangkat tiba di Washington D.C., AS bagi Sidang Kemuncak Khas

Washington D.C., AMERIKA SYARIKAT, 11 MEI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi, berangkat tiba di Washington D.C., Amerika Syarikat (AS) bagi Sidang Kemuncak Khas ASEAN-AS yang akan berlangsung pada 12 dan 13 Mei di Jabatan Negara AS.

(Klik di sini untuk berita lanjut)