Berjaya kumpul 267 pain darah

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 1 SEPT – Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini, telah menganjurkan Kempen Derma Darah di Dewan Serambi Suluh, Tarindak D’Seni, di ibu negara yang berjaya mengumpulkan sebanyak 267 pain darah.

Hadir bagi sama-sama menyokong kempen yang dianjurkan dengan kerjasama Pusat Perkhidmatan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal, Kementerian Kesihatan dan Pusat Perubatan Jerudong Park itu ialah Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar.

(Ikuti berita lanjut dalam Media Permata)