Berkenan hadiri perhimpunan pemimpin ASEAN

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kelmarin selamat berangkat tiba di Denpasar, Bali, Republik Indonesia bagi menghadiri Perhimpunan Para Pemimpin ASEAN (ASEAN Leaders’ Gathering) yang akan diadakan pada 11 Oktober 2018.

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 Okt – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang ini selamat berangkat tiba di Denpasar, Bali, Republik Indonesia bagi menghadiri Perhimpunan Para Pemimpin ASEAN (ASEAN Leaders’ Gathering) yang akan diadakan pada 11 Oktober 2018. (Klik di sini untuk cerita lanjut)