Berkenan kurnia, terima surat watikah pelantikan

BANDAR SERI BEGAWAN, 11 OKT – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan mene-rima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu di Istana Nurul Iman.

Baginda Sultan ketika berkenan menerima mengadap TYT Dato’ Raja Reza.

(Klik di sini untuk berita lanjut)