Berkenan kurnia watikah pelantikan

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 SEPT – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat watikah pelantikan kepada pesuruhjaya tinggi Negara Brunei Darussalam yang baharu dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke Negara
Brunei Darussalam yang baru dilantik di Istana Nurul Iman, petang tadi.

(Klik di sini untuk berita lanjut)