Berkenan menerima mengadap

 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, hari ini, berkenan menerima mengadap perpisahan bagi isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke Negara Brunei Darussalam, Do Anh Tuan iaitu Nguyen Thi Minh Hang pada majlis yang berlangsung di Istana Nurul Iman. – Gambar oleh Muiz Matdani