Berkenan menerima mengadap

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 JUN – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri kelmarin berkenan menerima mengadap ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baharu dilantik dan ketua-ketua perwakilan asing baharu ke negara ini, secara berasingan di Qashr Al-Meezan.

(Klik di sini untuk berita lanjut)