Berkenan menerima mengadap

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 JUN – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, hari ini, berkenan menerima mengadap perwakilan asing yang akan menamatkan perkhidmatan, isteri ketua-ketua perwakilan asing yang akan menamatkan perkhidmatan dan yang baharu dilantik serta ketua-ketua perwakilan dan isteri ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baharu dilantik pada majlis mengadap secara berasingan di Istana Nurul Iman.

(Klik di sini untuk berita lanjut)