Berkenan menerima mengadap

BANDAR SERI BEGAWAN, 29 MEI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kelmarin berkenan menerima mengadap Presiden Sesi ke-76 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB), Tuan Yang Terutama Abdulla Shahid, yang mengadakan lawatan ke negara ini selama tiga hari pada majlis yang berlangsung di Istana Nurul Iman.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)