Berkenan menerima mengadap

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Maeda Toru di Istana Nurul Iman, kelmarin.

(Klik di sini untuk berita lanjut)