Wednesday, June 7, 2023
27.9 C
Brunei

  -

  Berkenan utus tahniah

  BANDAR SERI BEGAWAN, 22 MAC – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Islam Pakistan, Tuan Yang Terutama Dr Arif Alvi, Perdana Menteri Republik lslam Pakistan, Tuan Yang Terutama Shehbaz Sharif, dan kerajaan serta rakyat Republik Islam Pakistan sempena Hari Pakistan.

  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Perdana Menteri Republik lslam Pakistan, Tuan Yang Terutama Shehbaz Sharif (kanan).
  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Anda

  NZ ambil tindakan penggunaan vape

  WELLINGTON, 6 JUN - New Zealand akan mengambil tindakan tegas terhadap penggunaan vape atau rokok elektronik untuk melindungi golongan mudanya, umum Menteri Kesihatan Ayesha...
  - Advertisment -