Berkenan utus tahniah kepada Rusia, Filipina

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 JUN – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Persekutuan Rusia, Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, kerajaan dan rakyat Persekutuan Rusia bersempena Hari Rusia.

Dalam titah perutusan berasingan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Filipina, TYT Rodrigo Roa Duterte, kerajaan dan rakyat Republik Filipina sempena dengan Ulang Tahun Hari Kemerdekaan Republik Filipina yang ke-124.