Berpegang pada Al-Quran

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 Feb – Belia yang mahu bersikap dan berperilaku dengan akhlak sempurna dan berakhlak mulia diseru berpegang pada Al-Quran.

Penolong Pegawai Buku Teks dan Kurikulum, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Haji Mohammad Khairul Azhar bin Idris berkata, belia di Negara Brunei Darussalam merupakan aset penting untuk masa depan negara dan  golongan belia juga berperanan penting dalam masyarakat dan negara untuk merealisasikan wawasan Negara 2035.

(Ikuti berita lanjut dalam Media Permata)