Bersama tingkat usaha pemulihan akibat pandemik

Oleh Azlan Othman

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 JUN – Tindak balas daripada semua anggota negara ASEAN dalam pemulihan akibat pandemik COVID-19 adalah sangat penting, di mana ia merupakan usaha kolektif rantau ini untuk mengekang penyebaran wabak COVID-19.

“Kita perlu memastikan akses yang adil, saksama dan berpatutan kepada vaksin yang selamat dan berkualiti dan perolehannya untuk semua penduduk di ASEAN. Satu dana juga telah ditubuhkan tahun lalu iaitu COVID-19 ASEAN Response Fund dan akan digunakan bagi perolehan vaksin, bekalan perubatan dan peralatan untuk rakyat ASEAN.”

Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof semasa mengadakan Retreat Menteri Luar ASEAN 2021 yang diadakan secara maya, hari ini.

Dalam retreat tersebut, para menteri juga telah mengadakan perbincangan mendalam mengenai keutamaan ASEAN untuk sepanjang tahun terutama sekali bagi memperkukuhkan lagi komuniti ASEAN dan Pusat ASEAN serta mengembangluaskan usaha pemulihan menyeluruh ASEAN daripada wabak COVID-19.

“Kami juga membincangkan tindak balas rantau dan pemulihan akibat pandemik COVID-19 dan memberi komitmen segera untuk melaksanakan Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN (ACRF) dan rancangan pelaksanaannya, serta berusaha menuju pembentukan Kerangka Kerja Pemulihan Komprehensif ASEAN (ACRF) yang tepat pada masanya.

“Selain itu, ia juga bagi memastikan pengoperasian Rizab Bekalan Perubatan Serantau ASEAN untuk Kecemasan Kesihatan Awam (RRMS) dan penubuhan Pusat ASEAN untuk Pusat Kecemasan Kesihatan Awam dan Penularan Penyakit Berjangkit ASEAN (ACPHEED),” jelas Yang Berhormat Dato lagi. Para menteri juga menyokong keutamaan dan penyampaian Negara Brunei Darussalam di bawah tema We Care, We Prepare, We Prosper, yang berfokus untuk memanfaatkan sifat prihatin ASEAN untuk membina komuniti yang harmoni dan berdaya tahan, mengatasi cabaran dan ancaman serta mewujudkan peluang bagi masyarakat untuk mendapat manfaat melalui inisiatif yang meningkatkan kemakmuran rantau yang berterusan.

Semasa retreat tersebut juga, para menteri menekankan perlunya ASEAN menjalankan Inisiatif Strategik dan Holistik untuk Menghubungkan Tindak Balas ASEAN dengan Darurat dan Bencana (ASEAN SHIELD) merentasi tiga tunggak Komuniti ASEAN.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua bersama menteri-menteri ASEAN semasa mengadakan retreat, kelmarin. – Gambar serahan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri