Bertudung: Fesyen lawan syariat

Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda

Disediakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan

SIRI DUA

Tidak memakai cemara atau sanggul yang tinggi

Terdapat segelintir wanita yang bertudung dengan memakai sanggul palsu. Tujuannya agar kelihatan lebih cantik berbanding tidak memakainya.

Perlu diketahui bahawa memakai sanggul yang terlalu menonjol merupakan antara perkara yang dilarang melakukannya.

Larangan tersebut sangat keras sehingga dinyatakan bahawa seorang wanita yang melakukannya tidak akan masuk syurga hatta menghidu bau syurga. Padahal bau syurga itu boleh dihidu dari jarak yang sangat jauh.

Rasulullah SAW menyatakan perkara tersebut dalam sabda Baginda yang maksudnya:

“Ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku (Nabi Muhammad SAW) melihatnya, iaitu; kaum lelaki memegang cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi mereka (sebenarnya) bertelanjang (pakaian tiada menutup aurat kepala dan badan sebagaimana yang diperintahkan oleh agama), yang berjalan melagak menggoyangkan bahu, kepala mereka seperti bonggol unta yang condong. Mereka tidak boleh masuk syurga, bahkan tidak boleh menghidu baunya, padahal bau syurga itu sebenarnya dapat dihidu dari jarak sekian, sekian (yang cukup jauh).” (Hadis riwayat Muslim)

Memakai sanggul yang terlalu menonjol merupakan antara perkara yang dilarang dalam Islam sehingga dinyatakan bahawa seorang wanita yang melakukannya tidak akan masuk syurga hatta menghidu bau syurga. – Agensi
Memakai tudung yang terdapat padanya lukisan atau gambar sesuatu yang tidak bernyawa seperti gambar atau lukisan pokok, sungai, gunung-ganang dan seumpamanya adalah tidak mengapa dan harus. – Agensi

Memakai cemara (memakai rambut tambahan) sama ada daripada rambut lain atau bukan daripada rambut seperti nilon atau lain-lain yang digunakan untuk membesarkan sanggul.

Selain larangan memakai cemara, menyambung rambut juga termasuk perkara yang dilarang meskipun lengkap memakai tudung.

Memakai rambut tambahan atau menyambung rambut dihukumkan haram bagi perempuan dan juga lelaki.

Allah SWT melaknat orang yang memakai rambut tambahan sekalipun orang itu adalah perempuan yang rambutnya gugur kerana sakit atau perempuan yang hendak menjadi pengantin. Hukum tersebut adalah berdasarkan kepada hadit sahih, antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Asma’ binti Abu Bakar r.a., beliau berkata yang maksudnya:

“Seorang perempuan telah datang (bertanya) kepada Nabi SAW, dia berkata: “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak saya yang akan melangsungkan perkahwinan telah terkena suatu penyakit sehingga rambutnya gugur, apakah boleh saya menyambung rambutnya?” Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya.” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Para ashab (‘ulama-‘ulama asy-Syafi‘i) dalam menghuraikan hadis di atas mengatakan bahawa tiada perbezaan pendapat ‘ulama mengenai hukum haram menyambung rambut dengan rambut manusia, sama ada rambut lelaki atau perempuan ataupun rambut suami atau mahram.

Ini kerana menggunakan atau memanfaatkan rambut manusia adalah haram disebabkan kemuliaannya.

Jika rambut itu bukan berasal daripada manusia dan ianya najis seperti bulu daripada bangkai binatang atau bulu binatang yang tidak boleh dimakan, haram juga disambung dengannya.

Tudung tidak mengandungi gambar atau lukisan objek yang bernyawa atau lambang yang diharamkan

Islam melarang menggunakan kain, selimut, langsir yang terdapat pada-nya lukisan atau gambar sesuatu yang bernyawa seperti gambar atau lukisan manusia atau haiwan. Diriwayatkan daripada Aisyah r.a., beliau berkata yang maksudnya:

“Sewaktu Rasulullah SAW (tiba di rumah) daripada suatu pelayaran, pada ketika itu aku telah memasang tabir pada pintuku, tabir bulu yang ada padanya gambar kuda yang mempunyai bebe-rapa sayap, maka Baginda memerintahkanku (agar aku menanggalkannya) lalu aku pun menanggalkannya (daripada pintu itu).” (Hadis riwayat Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, menggunakan tudung yang terdapat padanya gambar manusia atau binatang juga adalah dilarang.

Orang Islam juga dilarang memakai tudung yang memaparkan gambar-gambar seperti imej atau tulisan jenama tertentu seperti jenama minuman keras atau memaparkan lambang-lambang agama lain.

Sebagai contoh, haram memakai tudung yang memaparkan lambang salib. Salib termasuk simbol atau lambang yang dipakai khas bagi orang Nasrani.

Larangan tersebut adalah mengelakkan diri kita dari terlibat dalam mempromosi imej dan jenama-jenama berkenaan dan menghindari diri kita dari menyerupai orang-orang bukan Islam kerana memakai lambang-lambang tersebut. Larangan ini disebut dengan jelas oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang maksudnya:

“Sesiapa yang menyerupai/meniru sesuatu kaum maka dia adalah daripada golongan mereka.” (Hadis riwayat Abu Daud)

Menurut Imam al-Munawi dan al-‘Alqami Rahimahumallahu Ta‘ala sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab ‘Aun al-Ma‘bud Syarh Sunan Abu Daud, maksud tasyabbuh (penyerupaan) dengan sesuatu kaum itu ialah berkelakuan dengan tingkah laku mereka, termasuk pakaian dan sebahagian perbuatan mereka.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat difahami bahawa larangan tasyabbuh terhadap sesuatu kaum itu juga dalam berpakaian.

Ini bermakna, tasyabbuh dalam pemakaian tudung juga merupakan larangan.

Sementara memakai tudung yang terdapat padanya lukisan atau gambar sesuatu yang tidak bernyawa seperti gambar atau lukisan pokok, sungai, gunung-ganang dan seumpamanya adalah tidak mengapa dan harus.

Tidak melampau atau berlebih-lebihan

Perbuatan berlebih-lebihan boleh sahaja mengubah fungsi tudung yang pada asalnya digunakan untuk menutup aurat kepada perhiasan untuk mencantikkan diri dan menjadi tarikan kepada orang yang melihatnya.

Selain itu, berlebih-lebihan dalam sesuatu perkara termasuk bertudung kadang-kadang akan menimbulkan perkara-perkara negatif yang dilarang orang Islam melakukannya antaranya membazir.

Pembaziran boleh berlaku jika seseorang itu berlebih-lebihan dalam pemakaian tudung.

Sikap berlebih-lebihan ini didorong oleh nafsu keinginan untuk kelihatan cantik dan menarik atau keinginan untuk bermegah dan menunjuk-nunjuk. Seseorang sanggup membeli tudung dan aksesori tudung yang terlalu mahal dan terlalu banyak sehingga melebihi had yang sepatutnya demi memastikan penampilannya kelihatan menarik dan sentiasa mengikut trend terkini.

Umat Islam sangat dilarang dari melakukan perbuatan membazir dan berlebih-lebihan sebagaimana firman Allah SWT yang tafsirnya:

“Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; dan ja nganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau.” (Surah al-Israa’: 26)

Dari penjelasan ini, sayugia disarankan kepada setiap wanita Islam khususnya untuk mengetahui, memahami dan seterusnya mengikuti konsep bertudung yang dikehendaki oleh syarak.

Wanita Islam perlu berhati-hati dalam memilih pakaian dan tudung memandangkan terdapat juga fesyen yang pada zahirnya nampak Islamik tetapi sebenarnya tidak menepati kehendak syarak dan maksud menutup aurat.

Begitu juga jangan memakai tudung tetapi dalam masa yang sama mengenakan pakaian sendat, baju lengan pendek, kain berbelah, seluar yang masih juga menampakkan bahagian aurat atau yang seumpamanya.

Cara sedemikian ini masih sahaja tidak menepati hukum menutup aurat.