BIBD lancar Asian Desk

Oleh Imelda Groves HA

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 Ogos – Bank Islam Brunei Darussalam telah mengukuhkan komitmennya untuk memberikan sokongan dan kemudahan yang lebih baik untuk ekonomi Brunei dan institusi-institusi korporatnya dengan pelancaran Asian Desk.

Hadir untuk merasmikan Asian Desk tersebut ialah Pengarah Urusan BIBD, Mubashar Khokhar serta pengurusan kanan dan pegawai BIBD.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan BIBD, Asian Desk juga berfungsi sebagai pusat sehenti untuk syarikat-syarikat pelaburan langsung asing (FDI) dan pekerjanya.

Bagi manfaat dan kemudahan pelanggan korporat BIBD, terutamanya syarikat FDI, BIBD Asian Desk diuruskan oleh pengurus-pengurus perhubungan yang fasih dalam berbilang bahasa, bersama-sama dengan keupayaan untuk berurus niaga dalam mata wang tambahan.

Semasa melayani keperluan perniagaan pelanggannya, Asian Desk juga memudahkan keperluan kewangan dan perbankan peribadi pekerja mereka dengan pelbagai produk dan penyelesaian yang mudah.

Mubashar Khokhar, Timbalan Pengarah Urusan BIBD, Hajah Noraini binti Haji Sulaiman, Koh Swam Sing bergambar ramai semasa pelancaran Asian Desk.

Kenyataan menjelaskan, sokongan tambahan ini disediakan oleh kesalinghubungan dengan perkhidmatan-perkhidmatan BIBD yang memenangi anugerah di seluruh perniagaan runcit dan anak syarikatnya di seluruh bank sambil memanfaatkan rangkaian cawangan perbankan dan ATM terbesar Brunei, dan pusat perhubungan berteknologi tinggi.

Ketua Bahagian Perbankan Korporat, Koh Swam Sing dipetik sebagai berkata, “Sementara kita menyaksikan peningkatan jumlah institusi antarabangsa yang mengukuhkan kehadiran mereka di Brunei, penubuhan Asian Desk menyejajarkan kami lebih dekat dengan strategi kerajaan Brunei untuk menggalakkan lebih banyak FDI ke Brunei, terutamanya dalam kelompok ekonomi di luar industri minyak dan gas.

“Pada masa yang sama, Asian Desk menyediakan platform untuk institusi-institusi tempatan Brunei, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana (PKS), untuk melibatkan institusi-institusi antarabangsa ini bagi peluang-peluang perniagaan dan usaha sama yang berpotensi bagi meningkatkan daya saing.

“BIBD sangat percaya bahawa Asian Desk memberikan penyelesaian bersama yang bukan sahaja akan memudahkan aliran masuk dan komitmen jangka panjang FDI tetapi juga pertumbuhan institusi-institusi Brunei, akhirnya menyumbang kepada ekonomi Brunei yang dinamik dan mapan,” tambahnya.

Ini adalah selaras dengan misi BIBD untuk menjadi institusi pilihan pertama dengan memahami dan mereka bentuk penyelesaian yang lebih sesuai kepada para pelanggan BIBD. Menurut kenyataan itu lagi, kedudukan BIBD sebagai bank terbesar Brunei dari segi aset dan deposit, bank runcit terbaik, bank terkuat, bank digital terbaik dengan aplikasi perbankan mudah alih terbaik, sambil mengekalkan kedudukannya, penarafan tertinggi bagi bank Brunei dari S & P Global, memberikan kepercayaan bahawa BIBD benar-benar dapat menyokong aspirasi dan tujuan pelanggan yang dikendalikannya.