Brunei, Singapura tingkatkan kerjasama digital

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 MEI – Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerajaan Republik Singapura telah meningkatkan kerjasama digital dengan penandatanganan memorandum perse-fahaman (MoU) yang berlangsung di Kementerian Komunikasi dan Penerangan, Republik Singapura, hari ini.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Abdul Mutalib dan PYT Josephine Teo semasa memeterai MoU meningkatkan kerjasama digital antara dua negara. – Gambar serahan Kem. Pengangkutan dan Infokomunikasi

(Klik di sini untuk berita lanjut)