Ciri-ciri peniaga muslim

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Disediakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan

SIRI DUA

Akibat dan balasan perbuatan memperdaya

Sekalipun terdapat undang-undang yang mencegah penipuan dalam urusan jual-beli, namun sesekali masih kedengaran kejadian demikian berlaku. Dari segi syarak, perbuatan menipu, memperdaya, menyembunyikan ‘aib atau kekurangan barangan, curang dalam sukatan dan timbangan adalah perbuatan derhaka dan mengakibatkan dosa. Perbuatan sedemikian hendaklah dijauhi oleh orang Islam supaya berkat dan selesa hidup seseorang itu pada dirinya, ahli rumahnya, anak-anaknya dan lainnya.

Rasulullah memberi peringatan kepada peniaga-peniaga dalam sabda Baginda yang maksudnya:

“Sesungguhnya para peniaga adalah orang-orang yang melakukan dosa. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, tidakkah Allah telah menghalalkan jual beli?”

Rasulullah menjawab: “Ya betul! Akan tetapi mereka bercakap namun mereka juga berbohong, dan mereka bersumpah akibatnya mereka juga berdosa”. (Hadis riwayat Ahmad)

Dalam sebuah hadis yang lain daripada Abu Qatadah al-Anshariy r.a., Baginda bersabda yang maksudnya:

“Awas, jangan banyak bersumpah dalam berjual beli, sesungguhnya ia memang melariskan tetapi kemudian menghilangkan berkat”. (Hadis riwayat Muslim)

Dari segi syarak, perbuatan menipu, memperdaya, menyembunyikan ‘aib atau kekurangan barangan, curang dalam sukatan dan timbangan adalah perbuatan derhaka dan mengakibatkan dosa. – Agensi

Secara umum, antara maksud berlaku jujur dalam urusan jual-beli itu merangkumi:

Peniaga yang tidak menyembunyikan apa-apa kekurangan atau kerosakan pada barang jualannya. Jika disembunyikan, maka perbuatan sedemikian boleh dianggap sebagai suatu penipuan kepada pembeli. Balasan atau akibat daripada perbuatan menyembunyikan ‘aib barangan antaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah lalu di hadapan satu longgokan makanan yang dikumpulkan, lalu Nabi memasukkan tangan Baginda ke dalam longgokan tersebut dan Baginda mendapati jari-jari Baginda basah. Baginda lalu bertanya yang maksudnya:

“Apakah ini wahai pemilik makanan?”

Dia menjawab: “Telah (basah) terkena air hujan wahai Rasulullah!”

Baginda bersabda: “Kenapa tidak kamu letakkan saja yang basah itu di atas longgokan makanan supaya orang ramai dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu (memperdaya), maka dia bukan daripada (golongan) ku.” (Hadis riwayat Muslim)

Dalam sebuah hadis yang lain pula, daripada Watsilah bin al-Asqa‘ r.a., dia mendengar Rasulullah bersabda yang maksudnya:

“Barangsiapa menjual (suatu) yang ‘aib tanpa memaklumkannya, tidak lepas (sentiasa) dia dalam kebencian Allah dan tidak lepas (sentiasa) malaikat melaknatnya.” (Hadis riwayat Ibnu Majah)

Peniaga yang tidak curang pada sukatan dan timbangan, iaitu mengurangkan timbangan atau sukatan ketika menjual tetapi meminta dilebihkan ketika dia membeli. Perbuatan ini juga adalah suatu bentuk penipuan dalam jual-beli. Ini kerana perbuatan mengurangi timbangan itu bermakna mengurangi hak manusia dan perkara ini adalah dilarang. Firman Allah yang tafsirnya:

“Dan wahai kaumku! Sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.” (Surah Hud: 85)

Dalam al-Qur’an, Allah menceritakan bahawa Nabi Syu‘aib apabila diutus kepada kaumnya penduduk negeri Madyan, Nabi Syu‘aib bukan sahaja diperintahkan untuk menyeru mereka kepada tauhid; bahkan juga menyeru mereka agar menyempurnakan sukatan dan timbangan. Firman Allah Ta‘ala yang tafsirnya:

“Dan kepada penduduk Madyan (Kami utuskan) saudara mereka Nabi Syu‘aib. Dia berkata: “Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu, sempurnakanlah sukatan dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia akan benda-benda dan perkara-perkara yang menjadi haknya; dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikannya (ma‘mur teratur) dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman.” (Surah al-A‘raf: 85)

Selain itu, diriwayatkan daripada Ibnu ‘Abbas r.a., Baginda Rasulullah mendapati penduduk Madinah tergolong antara orang yang berkelakuan buruk dalam sukatan. Apabila mereka membeli daripada peniaga lain, mereka meminta supaya disukat dan ditimbang dengan betul dan sahih, tetapi bila mereka menjual pula, mereka akan mengurangkan timbangan dan sukatan daripada yang sepatutnya. Lalu Allah menurunkan ayat di atas dan setelah itu mereka pun memperbaiki cara mereka melakukan sukatan.

Antara balasan bagi mereka yang cuai (dengan sengaja) dalam sukatan dan timbangan ialah mendapat kecelakaan, iaitu azab yang amat pedih di akhirat kelak, menjadi punca turunnya bala sepertimana Allah telah membinasakan dan melenyapkan kaum Nabi Syu‘aib kerana perbuatan mereka menipu orang ramai dalam perkara timbangan dan sukatan, terkeluar daripada golongan umat Nabi Muhammad dan dihapuskan keberkatan.

Berhati-hati dalam jual beli

Dalam perbualan seharian, kita seringkali mendengar seseorang mengeluh apabila mendapati dirinya diperdaya dalam urusan jual-beli yang pada kebiasaannya hanya disedari setelah berlalu urusan tersebut beberapa ketika. Situasi ini juga sering berlaku pada barangan yang cepat berubah, umpamanya barangan dapur seperti sayur-sayuran, udang dan ikan yang basah atau segar berubah menjadi busuk dan seumpamanya. Dalam perkara ini, apakah perkara yang perlu diambil perhatian oleh kedua-dua pihak, iaitu penjual dan pembeli agar tidak berlaku tuduh-menuduh?

Dalam perkara jual-beli sesuatu benda, khususnya yang cepat berubah-ubah seumpama udang segar atau basah, maka dalam keadaannya yang sedemikian itu dinasihatkan agar pembeli hendaklah memeriksa betul-betul akan kesegaran udang tersebut supaya dia tidak menyesal. Bagi pihak penjual pula, dia hendaklah melihatkan keadaan udang yang dijualnya itu kepada pembeli, sama ada segar atau sebaliknya. Perbuatan sedemikian sangat bertepatan dengan hukum syarak kerana antara syarat sah jual-beli, benda yang dibeli itu hendaklah dilihat pada waktu berlaku jual-beli.

Selain itu, perlu juga diberi perhatian bahawa cara dan tempat menyimpan barangan tersebut hendaklah bersesuaian. Ini kerana dari mula membeli udang tersebut sehingga sampai ke rumah jika ia diletak atau disimpan di bahagian belakang kenderaan yang tidak bersesuaian umpamanya, maka perkara ini mungkin boleh menyebabkan udang tersebut cepat berubah. Oleh itu, berhati-hati pada membeli barang adalah dituntut dalam Islam, terutama sekali pada barang yang mudah berubah, supaya tidak menyesal dan membuat sebarang tuduhan terhadap penjual dan sebagainya.

Menghindari tipu daya dalam jual-beli

Sebagai pengguna atau pembeli, mengambil langkah berhati-hati di samping mengetahui perkara-perkara penting dalam urusan jual-beli adalah suatu amalan yang bijak. Namun jika seseorang itu masih merasa takut diperdaya dan seumpamanya, maka berikut dibawakan beberapa amalan yang boleh diamalkan agar terhindar dari perkara yang tidak diingini. Antaranya seperti yang Rasulullah telah ajarkan apabila seorang sahabat mengadu kepada Baginda bahawa dia kena tipu dalam jual-beli, lalu Rasulullah berpesan kepadanya:

“Apabila kamu membeli, maka kamu kata: ‘tiada tipu-daya’ (iaitu dengan kata-kata yang manis).”

Selain itu bagi menjauhkan diri dari tipu-daya dalam urusan jual-beli, perjanjian, kontrak dan sebagainya, ulama menyarankan kepada kita untuk selalu membaca ayat ke 44 daripada Surah Ghafir, firman Allah yang tafsirnya:

“…dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah (untuk memeliharaku); sesungguhnya Allah Maha Melihat akan keadaan hamba-hambaNya.” (Surah Ghafir: 44)

Kenapa kita disuruh untuk menyerahkan urusan kepada Allah? Ini kerana Allah Yang Maha Mulia melihat perkara hambaNya. Allah Ta‘ala akan menolong orang yang selalu berdamping dan menyerahkan perkara kepada Allah sebagaimana firmanNya dalam surah Ghafir ayat 45 yang tafsirnya:

“(Dengan keikhlasannya dan penyerahan dirinya kepada Allah), maka dia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu-daya mereka…” (Surah Ghafir: 45)

Dalam ayat ini, Allah berjanji kepada orang yang berserah kepadaNya dan selalu membaca ayat ke 44 daripada surah Ghafir itu, bahawa dia akan dilindungi oleh Allah Ta‘ala dari segala kejahatan, sama ada dalam jual-beli, perjanjian, kontrak dan lain-lain hal ehwalnya dari kejahatan tipu daya manusia.

Sebagai kesimpulan, dalam mencari keuntungan atau laba dari mana-mana mata pencarian, kejujuran yang antaranya menjadi punca mendapat keberkatan itu sangat penting dan diutamakan. Keberkatan sesuatu rezeki itu akan memberi kesan langsung pada diri, ahli keluarga dan kepada sesiapa saja hasil itu bakal dibelanjakan.

Menurut hadis Rasulullah antara punca pendapatan yang terbaik itu ialah dengan cara berniaga. Bagaimanapun, untuk mencapai kedudukan sepertimana yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, perlu ada pada diri peniaga ciri-ciri dan akhlak sebagaimana yang telah diperincikan. Selain itu, sebelum melangkah jauh lagi dalam bidang perniagaan, terlebih dahulu adalah menjadi fardhu ‘ain ke atasnya untuk mengetahui ilmu fiqh, agar menjadi landasan baginya dalam urusan jual-beli dan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah.