Dialog bincang kedayatahanan kesihatan mental

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 1 OKT – Seramai 148 orang telah menghadiri Edisi Kelima Impact Dialogue ke-5 yang bertemakan Kedayatahanan dalam Masa Ketidakpastian anjuran Rangkaian Profesional Muda (YPN) Brunei.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan YPN Brunei, dialog berkenaan sebahagian daripada inisiatif organisasi yang digelar Impact Dialogue yang antara lain bertujuan mewujudkan ruang bagi dialog terbuka, jujur dan membina mengenai perkara-perkara berkaitan kebolehkerjaan, kepemimpinan dan sumbangan untuk menyokong pembangunan diri dan profesional anak muda untuk berjaya dengan bermakna.

Semasa dialog itu, pengasas bersama YPN Brunei, Aspadiyah Sah memperkenalkan dialog edisi kelima berkenaan.

“Kami mengiktiraf peranan petugas barisan hadapan, sukarelawan, sektor awam dan swasta dalam keupayaan menyesuaikan diri dan meneroka perbincangan mengenai kedayatahanan kesihatan mental,” ujarnya.

Dengan itu, tambah beliau, dialog edisi kali ini bermatlamat untuk meneroka perbincangan mengenai kesihatan mental dan sistem sokongan yang ada dan stigma dalam normal baharu.

Forum berkenaan menampilkan lima ahli panel yang terdiri daripada Pengarah Sumber-sumber Manusia Syarikat Minyak Brunei Shell (BSP), Hajah Zainab MA Omar yang juga presiden interim Persatuan Sumber-sumber Manusia; Presiden Persatuan Kaunseling PEKA Negara Brunei Darussalam, Leftenan (B) Diny bin Haji Karim yang juga merupakan seorang kaunselor di Syarikat Penerbangan Diraja Brunei; anggota teras YPN Brunei, Ashmeer Imtiaz yang juga pegawai di Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) dan ketua acara kebangsaan di bawah Sukarelawan Belia COVID-19.

Dua lagi ahli panel ialah Pengarah Eksekutif Cope For Hope, Dayang Hazirah binti Ahmad dan Perunding Oftalmologi dan Presiden Persatuan Oftalmologi Brunei, Dr Helena Hurairah.

Manakala itu, forum berkenaan dikendalikan oleh Setiausaha Agung Majlis Belia Brunei (MBB), Awang Fadli M Zaini selaku penyelaras projek untuk edisi Impact Dialogue kali ini dan setiausaha agung Majlis Belia Brunei (MBB).

Sesi berkenaan menyaksikan perbincangan mengenai strategi untuk menangani cabaran mental, emosi dan fizikal semasa pandemik, kedayatahanan dan cabaran ketika bekerja dari rumah dan di lokasi selain stigma dalam masalah kesihatan mental.

Ahli panel pada forum berkenaan antara lain menekankan kepentingan mempraktikkan kesedaran, meditasi, sayangkan diri dan empati dalam masa yang mencabar ini.

Beberapa soalan dan perbincangan dikemukakan oleh peserta mengenai cara-cara untuk tetap bermotivasi semasa bekerja dari rumah, saling memperkasakan satu pasukan dan tetap tenang walaupun ada kerisauan untuk melindungi ahli keluarga daripada COVID-19.

Pada forum itu, ahli panel turut menekankan komunikasi sebagai kunci untuk menangani cabaran semasa pandemik ini.