Dorong anak muda bina kemampuan, inovasi dan keusahawanan

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 SEPT – Program Teens in AI yang dilancarkan secara maya pada 12 September lalu telah berakhir dengan Hari Demo yang diadakan di Bangunan Reka Bentuk dan Teknologi, Taman Teknologi Anggerek Desa kelmarin, di mana seramai 53 orang pelajar dari sekolah-sekolah kerajaan dan Sekolah Antarabangsa Jerudong (JIS) membentangkan idea-idea mereka kepada barisan panel yang terdiri daripada eksekutif-eksekutif industri utama.

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis berkenaan ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah.

Dalam ucapannya, Yang Berhormat Dato selaku pengerusi Darussalam Enterprise (DARe), berkata bahawa mereka sentiasa menyokong untuk mendorong inovasi, keusahawanan dan membina kemampuan anak muda.

“Kita juga mesti menghubungkan keupayaan dan kemahiran ini dengan permintaan industri, itulah sebabnya mempunyai mentor dari syarikat permulaan, industri dan syarikat tempatan adalah komponen penting dalam program ini,” ujarnya.

Mengulas mengenai Brunei adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menjalankan program berkenaan, Yang Berhormat Dato melahirkan perasaan gembira dan rasa sangat senang apabila banyak organisasi dan syarikat turut sama memberikan sokongan untuk sama-sama melihat serta mendidik para belia dalam kemahiran digital.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew ketika berucap di majlis tersebut.

“Ini bermaksud bahawa banyak organisasi menggunakan teknologi dan digitalisasi untuk masa depan. Ini sejajar dengan Pelan Induk Ekonomi Digital 2025, di mana Brunei sebagai Bangsa Pintar, berusaha menuju masyarakat digital dan bersedia untuk masa depan, dengan ekonomi yang mapan dan melestarikan ekosistem yang kondusif secara digital,” tambah beliau.

Menurut kenyataan yang diberikan, program berkenaan yang bermula dengan AI For Good Hackathon dilaksanakan menerusi kerjasama antara DARe, Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd (BSP), Bank Baiduri Berhad, Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd (BSM), Pihak Berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam (AITI) dan Dynamik Technologies Sdn Bhd dengan sokongan Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (STEP) di Kementerian Pendidikan dan JIS.

Hackathon rintis yang berjalan selama lapan hari itu dilaksanakan secara maya menerusi platform-platform seperti YouTube, Zoom dan Discord di mana para pelajar mengikuti bengkel-bengkel dan taklimat yang dikendalikan pakar-pakar industri serta meraih manfaat daripada sesi-sesi mentorship oleh mentor-mentor dalam perniagaan, pemikiran rekaan dan teknologi.

Seramai 53 orang pelajar berusia 14 hingga 16 tahun dari sekolah-sekolah kerajaan dan JIS telah menyertai hackathon berkenaan dengan dibimbing oleh 20 orang guru dan 36 mentor dari pelbagai industri. Objektif program adalah untuk menyediakan platform untuk membentuk kemahiran dan kemahiran remaja sebagai sebahagian daripada aspirasi Industri 4.0 Brunei Darussalam yang membayangkan ekosistem startup mampan dan kolaboratif yang menyokong inovasi dan pertumbuhan dengan membangunkan dan menggunakan kemahiran digital dan kepimpinan belia Brunei.