Elaun khas, bantuan diberi

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ketika berkenan mengurniakan titah. – Gambar oleh Infofoto

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 APRIL – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan elaun khas bagi menghargai jasa dan bakti mereka yang berusaha menangani wabak COVID-19 di negara ini.

(Klik di sini untuk berita lanjut)