Erat hubungan kekeluargaan

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 Feb – Bagi menggalakkan gaya hidup sihat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan di bawahnya serta pihak-pihak berkuasa telah mengadakan Hari Keluarga di Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah, hari ini.

Hadir melancarkan acara berkenaan ialah Menteri Pengangkutan dan Infoko-munikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof.

Turut hadir ialah setia-usaha tetap dan timbalan-timbalan setiausaha tetap, ketua pegawai eksekutif Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info-komunikasi (AITI), para pengarah, ketua jabatan dan para jemputan khas yang terdiri daripada pegawai-pegawai kanan, pegawai, kakitangan dan ahli keluarga warga Kementerian Pengangkutan dan Info-komunikasi dan pihak-pihak berkuasa.

Acara yang juga bertujuan untuk merapatkan lagi hubungan kekeluargaan dengan beriadah itu diisikan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang dihasratkan akan dapat mengukuhkan lagi kerjasama, persefahaman dan kerja berpasukan.

Antara aktiviti-aktiviti yang diadakan ialah sesi aerobik, brisk walk bersama Yang Berhormat Dato dan permainan-permainan seperti futsal, musang berjanggut, boling piasau, tarik kalat, mummy solo, ikat kaki, shooting target dan banyak lagi.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Abdul Mutalib bergambar ramai bersama para jemputan khas dan kakitangan di bawah Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan di bawahnya semasa Hari Keluarga yang diadakan di Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah, kelmarin.
Yang Berhormat Dato Seri Setia Abdul Mutalib ketika merasmikan acara berkenaan.

Yang Berhormat Dato ketika ditemu bual menjelaskan bahawa acara yang diungkayahkan itu merupakan yang pertama kali diadakan untuk 2019 bagi mengeratkan lagi hubungan antara pegawai dan kakitangan serta semua keluarga warga kementerian.

Objektif acara berkenaan antara lain bagi memberitahu penukaran nama kementerian yang baharu kepada orang ramai yang telah diumumkan pada Disember lalu.

“Sejak itu, telah menyusun semula dan mempercepatkan semula dari segi fungsi kami. Kami telah memperluas sudut fungsi yang kini memberi tumpuan kepada sektor pengangkutan, yang merangkumi tanah, penerbangan dan maritim. “Pada masa yang sama, kami juga akan menumpukan perhatian kepada komunikasi maklumat dan juga dua perniagaan utama kami yang mempunyai dua fungsi utama iaitu sektor komunikasi info, pos, dan juga terdapat penyiaran dan tentu saja dengan e-perkhidmatan, e-urus tadbir dan sudah tentu perkara-perkara berkaitan siber,” jelasnya.

Yang Berhormat Dato juga menyentuh mengenai keselamatan, yang mana beliau menyatakan, salah satu pendekatan dasar mereka adalah untuk mengusahakan pendekatan seluruh negara dan ini sudah tentu, menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa apa saja inisiatif harus dilakukan secara wajar di seluruh negara.

“Salah satu contoh yang baik ialah keselamatan jalan raya. Melalui Majlis Keselamatan Jalan Raya Kebangsaan, kami telah terlibat dalam peranan aktif sektor swasta, NGO, perniagaan dan Alhamdulillah sejak tahun-tahun terakhir 2017 dan 2018, hasil daripada usaha berterusan seluruh negara, kami telah berjaya mengurangkan jumlah kematian jalan raya sebanyak 44 peratus yang merupakan permulaan yang menggalakkan.

“Insya-Allah, kami berharap dapat mempertahankan dan memperbaiki ini dengan pendekatan seluruh negara dan kami melakukannya secara berterusan menerusi program kesedaran yang sangat berdedikasi dan tentunya juga penguatkuasaan melalui agensi penguatkuasaan kami dan juga melalui acara keagamaan.”

Beliau turut menyatakan bahawa mereka juga mengadakan Majlis Ratib dan Solat Hajat bulanan yang disertai oleh anak-anak sekolah dan hanya untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT supaya diberi perlindungan dunia dan akhirat terutama sekali ketika menggunakan jalan raya, selain itu mereka juga mempromosikan bacaan Doa Sebelum Memulakan Perjalanan dan sebagainya.

Sehubungan dengan itu, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga menasihatkan orang ramai dan diri sendiri agar sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan jalan raya, jangan melebihi had laju, jangan menggunakan telefon ketika memandu, dan yang paling penting ialah hormat menghormati dan bersabar.