Festival Korea 2019 dilancarkan

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bersama isteri dan PYT Yoon Hyun-bong semasa memotong reben sebagai tanda pelancaran Festival Korea 2019.

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 SEPT – Sebagai salah satu inisiatif pertukaran budaya dan me-ningkat pelancongan di Negara Brunei Darussalam dan Republik Korea, Festival Korea 2019 telah dilancarkan hari ini di Pusat Membeli-belah Times Square. (Klik di sini untuk cerita lanjut)