Gangguan bekalan air di Mukim Tanjong Maya

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 6 JUN – Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan dalam kenyataan yang dikeluarkan, di sini, memaklumkan orang ramai mengenai dengan gangguan bekalan air atau tekanan air rendah di Mukim Tanjong Maya, Daerah Tutong pada 8 Jun ini.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh jabatan berkenaan menyatakan bahawa gangguan bekalan air atau tekanan air rendah berkenaan adalah disebabkan kerja-kerja penyucian tangki air utama di Bukit Kiulap, Kampung Bukit Udal, Mukim Tanjong Maya, Tutong bermula pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai dilaksanakan.

Pihak jabatan turut memohon kerjasama semua pihak untuk berjimat cermat dalam penggunaan air serta menghubungi Talian Darussalam 123 bagi sebarang aduan berhubung bekalan air.