Hasil ujian kontak rapat negatif

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 JAN – Keputusan ujian bagi kesemua 36 orang kontak terdekat di Negara Brunei Darussalam bagi kes melibatkan seorang pekerja warga Malaysia yang kembali ke Miri, Sarawak yang didapati positif jangkitan COVID-19, adalah negatif.

Pekerja yang bertugas dalam industri minyak dan gas yang didapati positif jangkitan COVID-19, pulang ke Miri, Sarawak pada 2 Januari lalu dan beliau telah menjalani ujian swab pada 4 Januari di mana keputusannya didapati negatif.

Beliau seterusnya menjalani lagi ujian swab pada 10 Januari dan keputusannya didapati positif di mana dengan keputusan positif berkenaan, Kementerian Kesihatan di Brunei telah menghubungi pekerja berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Penerangan itu dibuat oleh Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar ketika memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini mengenai kes berkenaan semasa Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.

Yang Berhormat Dato menerangkan bahawa pada masa itu, beliau sudah berada di Malaysia hampir 14 hari dan sebagai definisinya, kontak rapatnya adalah mereka yang dalam tempoh berkenaan tetapi beliau tidak mempunyai kontak rapat.

Walau bagaimanapun, ulasnya lagi, pihak kementerian berupaya untuk berhubung dengannya dan sesiapa yang berjumpa dengannya 14 hari sebelum beliau meninggalkan Brunei telah dikenal pasti iaitu seramai 36 orang di mana ujian swab mereka adalah negatif.

Beliau mendedahkan bahawa pekerja itu berada di Brunei sejak Ogos 2020 dan sesia-pa yang bertemunya dalam tempoh 14 hari sebelum beliau meninggalkan Brunei telah melalui ujian swab dan keputusannya adalah negatif.

Sementara itu, mengulas pertanyaan mengenai jika varian COVID-19 dari United Kingdom dikesan di Brunei, Yang Berhormat Dato menjelaskan bahawa setakat ini, keputusan bagi sampel yang dihantar untuk diuji masih belum diterima.

Beliau menerangkan bahawa pihak kementerian menghantar jumlah sampel yang agak banyak ke luar negara untuk diuji dan keputusannya akan mengambil masa untuk diketahui.

Manakala itu, mengulas mengenai cadangan bagi penubuhan laluan hijau untuk perjalanan penting antara China dan Brunei, Yang Berhormat Dato berkata bahawa pada masa ini, ia masih dalam perundingan dan jika ia ditubuhkan, ia harus dipastikan selamat untuk kedua-dua buah negara.