Ibadah Korban Semarakkan Hari Kebesaran Islam

Oleh Syahmi Hassan, Yusrin Junaidi, Salawati Haji Yahya & Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 3 OGOS – Dalam menyemarakkan hari-hari kebesaran Islam untuk dijadikan iktibar dan peringatan dalam kehidupan seharian, kementerian-kementerian kerajaan tidak terkecuali mengadakan majlis ibadah korban sebagai aktiviti tahunannya pada tahun ini walaupun dalam normal baharu berikutan pandemik COVID-19.

Antara kementerian kerajaan yang mengadakan majlis ibadah korban, hari ini, adalah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya.

Pada majlis itu, daging-daging korban telah diagih-agihkan kepada golongan yang berhak menerimanya di sekitar Mukim Keriam, termasuk beberapa individu yang pada masa ini sedang mengikuti Program Rakan Seliaan di bawah Jabatan Penjara.

Dalam pada itu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga telah menunaikan sembahyang Fardu Asar berjemaah dan seterusnya melaungkan takbir Hari Raya Aidiladha beramai-ramai yang diadakan di Surau KHEDN, di ibu negara.

Hadir pada majlis tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong.

Yang Berhormat Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan ketika mengagihkan daging korban kepada salah seorang penerima pada majlis yang diadakan di Dewan Setia Pahlawan, Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan. Sambutan Hari Raya Aidiladha terus disemarakkan lagi dengan majlis-majlis ibadah korban, di mana daging-daging korban tersebut terus diagih-agihkan kepada para penerima.
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bersama tetamu lain semasa menunaikan sembahyang Fardu Asar berjemaah di Surau KHEDN.
Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali ketika menyampaikan agihan daging korban kepada salah seorang penerima. – Gambar serahan Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan
Yang Berhormat/Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim mengagihkan daging korban kepada para penerima terpilih di sekitar Pekan Tutong. – Gambar serahan Mahkamah-mahkamah Syariah
Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti ketika mengagihkan daging korban kepada salah seorang penerima.
Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir Haji Suhaimi menyampaikan daging korban kementerian berkenaan kepada salah seorang penerima.
Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib semasa menghadiri Majlis Ibadah Korban dan Akikah yang berlangsung di Dewan Amar Pahlawan, Bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi kelmarin. – Gambar serahan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi
Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan mengagihkan daging korban kepada penerima di majlis berkenaan.
Kakitangan dari Kementerian Pendidikan mengendalikan pengagihan daging korban untuk dihantar terus ke rumah-rumah penerima. – Gambar serahan Kementerian Pendidikan

Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP) dan jabatan-jabatan di bawahnya pula mengadakan majlis serupa di Dewan Setia Pahlawan, yang dihadkan kepada tidak melebihi 100 orang bagi mematuhi garis pandu Kementerian Kesihatan dalam mengekang jangkitan wabak COVID-19.

Majlis dihadiri oleh Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali bin Apong selaku tetamu kehormat.

Pada tahun ini, tiga ekor lembu telah dikorbankan yang seterusnya diagihkan kepada para penerima yang terdiri daripada kakitangan KSSUP selain asnaf fakir dan miskin di bawah tadahan Mukim Berakas dengan penghantaran terus ke rumah penerima.

Majlis ibadah korban bagi Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya pula telah berlangsung di Dewan Bankuet, Bangunan JPM di mana lapan ekor lembu dan tiga ekor kambing telah dikorbankan pada majlis berkenaan.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud yang turut mengagih-agihkan daging korban kepada peserta dan penerima yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya.

Dalam pada itu, agihan bagi para penerima daripada asnaf yang terpilih melalui senarai yang berdaftar di bawah Majlis Ugama Islam Brunei dihantar terus ke kediaman mereka.

Manakala itu, lima ekor lembu telah dikorbankan bagi majlis ibadah korban Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang berlangsung di kementerian berkenaan.

Pada majlis itu, Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir Haji Suhaimi bin Haji Gafar menyerahkan agihan daging-daging korban kepada 16 penerima yang terpilih.

Manakala pengagihan bagi 78 orang penerima yang terpilih dari Mukim Pengkalan Batu dan Mukim Lumapas serta 167 warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang berkelayakan telah dilaksanakan melalui kaedah penghantaran ke rumah oleh syarikat penyembelihan yang dilantik dan melalui wakil jabatan.

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan di bawahnya serta pihak-pihak berkuasa pula mengadakan Majlis Ibadah Korban dan Akikah yang berlangsung di Dewan Amar Pahlawan, Bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi di mana 12 ekor kerbau telah dikorbankan.

Majlis dihadiri oleh Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof yang turut menyempurnakan pengagihan daging-daging korban kepada para peserta korban dan akikah dari kementerian berkenaan.

Pengagihan juga dibuat melalui kaedah penghantaran ke rumah-rumah asnaf fakir miskin yang dikenal pasti di bawah tadahan Kampung Rimba, Perpindahan Rimba, Kampung Mata-Mata, Perpindahan Mata-Mata, Kampung Lambak dan Perpindahan Lambak.

Sementara itu, bagi penerima-penerima lain seperti anak yatim dan kakitangan Divisyen 5 kementerian berkenaan diagihkan selepas majlis melalui perwakilan masing-masing.

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) dan jabatan-jabatan di bawahnya juga tidak ketinggalan menyemarakkan Sambutan Hari Raya Aidiladha dengan mengadakan majlis serupa di Dewan Kuliah, Stadium Negara Hassanal Bolkiah.

Pengagihan daging-daging korban telah disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin selaku tetamu kehormat majlis.

Majlis tersebut juga dilaksanakan di dua tempat berasingan secara serentak untuk mengambil kira langkah berjaga-jaga dalam perlaksanaan de-escalation iaitu di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka, Berakas dan Dewan Teater, Arkib, Jabatan Muzium-muzium di mana pengagihan daging-daging korban disempurnakan oleh setiausaha-setiausaha tetap di kementerian berkenaan.

Tujuh ekor sapi telah dikorbankan pada tahun ini dengan seramai 359 orang penerima yang terdiri dari golongan fakir miskin, anak-anak yatim dan warga KKBS.

Manakala itu, bagi pengagihan daging korban ke rumah-rumah di keempat-empat daerah adalah seramai 179 orang.

Sementara itu, majlis ibadah korban mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, JPM pula telah berlangsung di bangunan baharu Mahkamah-mahkamah Daerah Tutong di mana pengagihan daging korban dilakukan secara pandu lalu.

Majlis telah dihadiri oleh Ketua Hakim Syarie, Yang Berhormat/Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar yang turut mengagih-agihkan daging korban kepada para penerima terpilih di sekitar Pekan Tutong.

Kementerian Pendidikan pula telah mengendalikan pengagihan daging korban dengan penghantaran terus ke rumah-rumah penerima.

Seramai 150 orang dari Kampung Menglait, Kampung Burong Pingai, Kampung Anggrek Desa, Kampung Pulaie, Kampung Orang Kaya Besar Imas, Kampung Serusop, Kampung Delima Satu, Kampung Pancha Delima dan Kampung Mata-Mata menerima agihan daging korban berkenaan.

Pada tahun ini, lima ekor sapi telah dikorbankan hasil daripada penyertaan 35 orang pegawai dan kakitangan Kementerian Pendidikan.