Ilmu bermanfaat bekalan masa depan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 FEB – Seramai 27 orang ahli Kelab Perpustakaan dari IBTE Kampus Nakhoda Ragam dan tiga mentor yang diketuai oleh Awang Azaman bin Menuddin mengikuti Bengkel Asas Pengurusan Projek (Project Management) yang berlangsung di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Bandar Seri Begawan pada 20 Februari lalu.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh IBTE Kampus Nakhoda Ragam, di sini, menyatakan bahawa bengkel yang bermula dari pukul 2 petang hingga 4:30 petang, dikendalikan oleh fasilitator bengkel iaitu Penolong Pegawai Perpustakaan Tingkat 1, Awang Muhammad Hadiyatullah bin Haji Yahya.

Bengkel itu bertujuan untuk mengongsi pengalaman dan memberikan ilmu bagi menghasilkan generasi yang bermaklumat dan bersedia dalam susunan kerja dalam bidang Perpustakaan.

Aktiviti seperti itu adalah salah satu daripada pelbagai inisiatif yang dirancang oleh Bahagian Perpustakaan, IBTE Kampus Nakhoda Ragam khususnya bagi pelajar-pelajar ahli kelab perpustakaan kampus.

Selepas bengkel itu, ahli kelab perpustakaan dibawa melawat ke Unit Bruneiana di mana unit berkenaan dikhaskan bagi buku-buku dan risalah lain yang diterbitkan di Brunei.

Ahli Kelab Perpustakaan IBTE Kampus Nakhoda Ragam bergambar ramai semasa mengikuti bengkel yang berlangsung di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Pusat Bandar Seri Begawan pada 20 Februari lalu. – Gambar serahan IBTE Kampus Nakhoda Ragam

Taklimat ringkas telah diberikan oleh Pembantu Perpustakaan Tingkat 1, Dayang Salma binti Maidin.

Kenyataan menyatakan bahawa Awang Azaman selaku penolong pegawai perpustakaan tingkat II dan ketua perpustakaan/mentor Kelab Perpustakaan IBTE Kampus Nakhoda Ragam juga berhasrat untuk meningkatkan lagi pengalaman para ahli kelab dengan inisiatif program-program Lawatan Sambil Belajar ke organisasi-organisasi kerajaan untuk membuka minda dan pengalaman para ahli dalam mengenal dan mempelajari kemudahan yang terdapat di dalam perkhidmatan orga-nisasi kerajaan.

IBTE Kampus Nakhoda Ragam amat menitik beratkan peluang-peluang pembelajaran dan penglibatan yang akan dapat memberi kesan impak yang positif kepada setiap pelajar di kampus termasuklah melalui aktiviti ko-kurikulum mingguan seperti yang dilaksanakan oleh Kelab Perpustakaan.

Harapan Kampus adalah untuk memastikan para pelajar dapat sedikit sebanyak mempelajari ilmu yang bermanfaat dan membina kefahaman dalam cara kerja urusan demi bekalan persediaan mereka sendiri nanti apabila mereka bergabung menjadi ahli tenaga kerja negara.