Wednesday, October 4, 2023
32.7 C
Brunei

  -

  Jabatan Penerangan dekati rakyat

  Gambar serahan Jabatan Penerangan

  BELAIT, 9 JUN – Dalam usahanya untuk mendekati rakyat dan penduduk di negara ini tidak mengira kawasan bandar mahupun pedalaman, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri selaku agensi peneraju telah mengadakan Program Rehlatul Ukhuwah Penerangan ke Rumah Panjang Buau dan Rumah Besar Sukang, Mukim Sukang, Ulu Belait, kelmarin.

  Menurut Jabatan Penerangan, Program Rehlatul Ukhuwah Penerangan membawa maksud ‘Perjalanan Persaudaraan Penerangan’ dengan menggunakan pendekatan keseluruhan kerajaan dan keseluruhan negara.

  Ia disertai oleh lebih 100 orang yang mewakili agensi-agensi kerajaan dan swasta selaku rakan strategik Jabatan Penerangan.

  Mengetuai rombongan ialah Pemangku Pengarah Penerangan, Dayang Siti Bismi Nuruliman binti Haji Awang Emzah.

  Turut hadir ialah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Awang Salleh bin Haji Othman selaku Penghulu Mukim Bukit Sawat; Yang Berhormat Awang Mohammad bin Abdullah @ Lim Swee Ann selaku Ketua Kampung Bukit Sawat dan Pemangku Timbalan Pengarah Penerangan, Dayang Sastra Sarini binti Haji Julaini serta ketua-ketua rumah panjang di Mukim Sukang.

  Program Rehlatul Ukhuwah Penerangan turut menyaksikan penyerahan Sudut Penerangan.
  Beberapa taklimat turut disampaikan semasa program itu.

  Lokasi pertama dikunjungi rombongan ialah Rumah Panjang Buau di mana kedatangan mereka dialu-alukan oleh Ketua Rumah Panjang Buau, Bundak Anak Ambas sementara, di lokasi kedua, Rumah Besar Sukang, mereka dialu-alukan oleh Haji Mohd Noh bin Datu Maharaja Setia Dian dan penduduk kampung.

  Antara perisian program ialah penyerahan Sudut Penerangan yang memuatkan bahan-bahan terbitan Jabatan Penerangan selaras dengan visinya ke arah membudayakan masyarakat bermaklumat dan juga bahan-bahan terbitan daripada agensi-agensi kerajaan yang lain, yang disempurnakan oleh Dayang Siti Bismi Nuruliman.

  Program juga menyaksikan penyampaian potret wajah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta bendera kebangsaan Brunei.

  Beberapa taklimat juga disampaikan iaitu mengenai ‘Kesan Negatif Perubahan Iklim; Meningkatkan kesedaran dan kerjasama ke arah meminimumkan kesan dan risiko iklim’ oleh Sekretariat Perubahan Iklim Brunei, sementara Kementerian Kesihatan mengenai ‘Perkhidmatan Doktor Udara’ dan Jabatan Radio Televisyen Brunei mengenai ‘Penerimaan Siaran Digital’.

  Penduduk-penduduk di kedua buah kampung juga berpeluang berdialog bersama agensi-agensi kerajaan yang menyertai program itu antaranya berkaitan dengan prasarana, kemudahan awam dan lain-lain.

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Anda

  Penerbangan dibatalkan dan sekolah ditutup di Taiwan

  TAIPEI, 4 OKT - Penerbangan dibatalkan dan sekolah ditutup di beberapa bahagian di Taiwan pada hari ini ketika pulau itu bersiap sedia menghadapi angin...