Jabatan Perkhidmatan Pos wakil ambil barang di Pos Malaysia

Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi semasa berucap pada sidang media berkenaan.

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 APRIL – Hasil perundingan dua hala antara Jabatan Perkhidmatan Pos, Negara Brunei Darussalam dan Pos Malaysia, Pos Malaysia telah memberikan kebenaran kepada Jabatan Perkhidmatan Pos selaku wakil bagi pengambilan barang di Pos Miri dan Pos Limbang untuk penerima-penerima yang berada di Brunei Darussalam.

(Klik di sini untuk berita lanjut)