KACA terima sumbangan

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan ketika sesi bergambar ramai selepas Majlis Penyampaian Sumbangan Derma kepada Persatuan KACA.

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 DIS – Beberapa pihak di negara ini terus menghulurkan sumbangan dalam usaha mereka untuk terus memeduli kebajikan dan keperluan golongan memerlukan di negara ini. (Klik di sini untuk cerita lanjut)