Kawasan infestasi lalat diberi perhatian

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 Mei – Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP) dengan kerjasama bersepadu oleh pihak Kementerian Kesihatan dan pihak Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN), baru-baru ini, telah meninjau secara lebih dekat permasalahan infestasi lalat yang melanda beberapa buah kampung di sekitar Mukim Pengkalan Batu.

(Klik di sini untuk berita lanjut)