Kedutaan Thailand rai hari kebangsaan

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan berserta isteri menerima cenderahati dari Rooge Thammongkol.

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 Dis – Kedutaan Thailand di Negara Brunei Darussalam, hari ini, telah mengadakan Majlis Makan Ma-lam sempena Hari Kebangsaan Republik Thailand yang berlangsung di Dewan Indera Samudra, Empire Hotel and Country Club,  Jerudong, di sini.  (Klik di sini untuk cerita lanjut)