Kemahiran pengekodan rangsang kreativiti, pemikiran belia

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 SEPT – Kemahiran pengekodan merupakan kemahiran abad ke-21 yang boleh membantu belia untuk meningkatkan lagi kemahiran menyelesaikan masalah mereka, merangsang kreativiti dan pemikiran rekaan serta meningkatkan keyakinan mereka.

(Klik di sini untuk berita lanjut)