Kementerian Kesihatan terima sumbangan $600,000

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 OGOS – Sejumlah $600,000 telah diterima oleh Kementerian Kesihatan, hari ini, sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat (CSR) dalam membantu pihak kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya Kementerian Kesihatan membendung penularan COVID-19 di negara ini.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)