KKBI 2020 satukan belia

Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom ketika menyampaikan ucapan.

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 28 FEB – Konvensyen Kepimpinan Belia Islam (KKBI) 2020 yang menyatukan belia-belia khususnya kumpulan belia yang bernaung di bawah entiti Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), kumpulan-kumpulan belia di negara ini, institusi pengajian tinggi dan orang awam telah membuka tirainya di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, hari ini.

(Klik di sini untuk berita lanjut)