Kurnia lencana tentera

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan mengurniakan lencana ketenteraan kepada DYTM Paduka Seri Kapten (U) Pengiran Muda ‘Abdul Mateen pada majlis penutup dan penyampaian lencana ketenteraan di Penanjong Garison. – Gambar oleh Muiz Matdani.

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 OKT – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini, berkenan berangkat menghadiri Majlis Penutup dan Majlis Penyampaian Lencana Kursus Asas Airborne dan Military Freefall, di Penanjong Garison.

(Klik di sini untuk berita lanjut)