Langkah pengawalan dilanjutkan hingga 3 Oktober

BANDAR SERI BEGAWAN, 2 SEPT – Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan telah mengumumkan bahawa langkah-langkah pengawalan yang telah diumumkan pada 21 Ogos lalu, yang sepatutnya berakhir pada 4 September, kini dilanjutkan sehingga 3 Oktober depan.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)