Langkah pengawalan diperketat

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 OGOS – Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, langkah-langkah pengawalan yang diumumkan pada sidang media pada 7 Ogos lalu adalah diperketatkan lagi dengan serta-merta sehingga 21 Ogos.

Aktiviti riadah seperti jogging dan hiking adalah dibenarkan secara individu tanpa perlu memakai penutup mulut dan hidung.

(Klik di sini untuk berita lanjut)