Majlis istiadat perkahwinan diraja mulai 16 Januari

BANDAR SERI BEGAWAN, 2 JAN – Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Istiadat Perkahwinan Diraja bagi paduka anakanda Baginda, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah dengan Awang Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi akan bermula pada 16 Januari ini.

(Klik di sini untuk berita lanjut)