Majlis kesyukuran rai ulang tahun ABDB

Oleh Hakim Hayat

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 Mei – Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) akan meraikan tahun ke-57 esok dengan Majlis Doa Kesyukuran di Surau Ad-Difa, Kementerian Pertahanan di Bolkiah Garrison.

Dijangka berkenan berangkat ke majlis keagamaan tahunan itu ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Jeneral ABDB.

Perbarisan besar-besaran, yang diadakan setiap tahun sempena ulang tahun ABDB, telah ditangguhkan kepada satu tarikh yang akan diumumkan kemudian bagi menghormati bulan Ramadan.

Tarikh 31 Mei merupakan cuti awam di negara ini bagi memperingati perkembangan ABDB sebagai tonggak pertahanan dan keselamatan negara selain memperingati anggota tentera yang telah mengorbankan nyawa, masa dan tenaga dalam melindungi kedaulatan negara.

Sambutan tahun ini membawa tema ‘Bersama Merealisasikan Wawasan Negara’.

Sementara melaksanakan tugas mempertahankan keamanan negara lebih lima dekad, ABDB telah melalui perkembangan pantas dan besar serta menyaksikan pelbagai kejayaan ketika ia terus berusaha menjadi angkatan bersenjata yang moden, berkeupayaan, dinamik dan berdaya tahan yang setanding dengan standard serantau dan antarabangsa.

Diterajui oleh kepimpinan kuat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang juga Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi ABDB, ia bukan sahaja berkembang menjadi organisasi moden dan komprehensif yang merangkumi lebih daripada 20,000 personel meliputi darat, udara dan laut, malah ABDB juga merupakan pasukan bersenjata yang berusaha untuk terus mengikuti peredaran masa menerusi pemerolehan aset-aset dan peralatan terkini, secara aktif meningkatkan keupayaan sumber-sumber manusianya.

Di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, ABDB juga jauh berkembang mengikut peredaran masa terutamanya dalam landskap global yang pantas bergerak yang dipenuhi dengan ketidakpastian terutamanya dalam peranannya melaksanakan dasar-dasar pertahanan, meningkatkan keupayaan pertahanan, mempromosikan diplomasi pertahanan dan menyumbang kepada pembangunan negara.