Manfaatkan teknologi dalam pengurusan

Oleh Ak Zaki Kasharan
Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 JAN – Warga Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) digesa untuk sentiasa memanfaatkan perkembangan teknologi yang dilihat mampu untuk mengimbangi kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan kecekapan serta keberkesanan pengurusan, pentadbiran dan kebolehgunaan.

Meskipun Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali mengalami musibah pandemik koronavirus yang telah menjejaskan aktiviti rutin termasuk pengendalian latihan tentera, namun latihan ketenteraan masih dapat berjalan walaupun dengan kaedah berbeza iaitu pembelajaran alternatif melalui teknologi.

“Pembelajaran alternatif melalui teknologi telah berjaya dilaksanakan, ini telah mengesahkan bahawa kursus-kursus dan lain-lain latihan boleh saja disampaikan melalui kaedah digital dengan berkesan.”

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah sedemikian semasa Upacara Sovereign’s Parade bagi Pegawai-pegawai Kadet Pengambilan ke-19, Sekolah Pegawai Kadet yang berlangsung di Padang Kawad Akademi Pertahanan (AP), ABDB, Kampung Tanah Jambu, hari ini.

Titah Baginda lagi, perkembangan teknologi juga berkait rapat dengan keupayaan siber yang merupakan cabaran baharu bagi ABDB untuk menghadapi ancaman-ancaman yang berkaitan dengannya.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan mengurniakan Anugerah Pedang Kehormatan kepada Pegawai Kadet Mohd Zulfahmi Solihin.
KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ketika berkenan mengurniakan titah pada upacara berkenaan.

Terdahulu, Baginda turut menyeru kepada semua warga ABDB agar sentiasa menjaga disiplin dan tahap profesionalisme masing-masing selain sentiasa memelihara pegangan kerohanian untuk mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah SWT daripada gejala-gejala
buruk.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah Baginda juga menegaskan, sebagai pemimpin khususnya sebagai seorang pegawai muda memerlukan komitmen dan integriti yang tinggi selain sentiasa menjadi role model kepada yang dipimpin.

“Alhamdulillah Akademi Pertahanan ABDB telah mencapai usianya 10 tahun pada 25 November 2020 yang baru lalu.

“Beta dimaklumkan sepanjang kelahiran Akademi Pertahanan ABDB telah berjaya mendidik seramai 2,216 orang pegawai tentera dari dalam dan luar negara melalui beberapa kursus termasuk 605 orang pegawai kadet,” titah Baginda lagi.

Dalam titah tersebut, Baginda Sultan turut berbangga dengan transformasi AP ABDB yang dicapai antaranya ialah memiliki perkhemahannya sendiri, menjalin kerjasama bersama institusi pengajian tinggi dari dalam dan luar negara serta mampu menarik peserta kursus dari rantau dan antarabangsa termasuklah dengan melahirkan graduan Diploma dan Sarjana dalam Pengajian Pertahanan dan Keselamatan melalui kerjasama bersama Universiti Brunei Darussalam.