Mantapkan kedayatahanan ekonomi ASEAN-ROK


 
KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ketika berkenan berangkat menghadiri  Sidang Kemuncak Komemoratif ASEAN-ROK ke-3, kelmarin.

BUSAN, 26 NOV – Republik Korea (ROK) dan ASEAN perlu terus mengembangkan lagi hubungan sedia ada bagi memastikan keamanan, kestabilan dan keselamatan melalui dialog, perundingan serta pertukaran yang kerap.


(Klik di sini untuk berita lanjut)