Friday, December 1, 2023
24.9 C
Brunei

  -

  Manteri Hulubalang naik pangkat, terima tauliah

  Oleh Azlan Othman –

  BANDAR SERI BEGAWAN, 20 NOV – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menaikkan pangkat seorang Manteri Hulubalang dan mengurniakan tauliah beberapa orang Manteri Hulubalang.

  Istiadat Pengisytiharan Kenaikan Pangkat Gelaran dan Istiadat Mengurniakan Tauliah Manteri Hulubalang telah berlangsung dengan penuh adat istiadat di Surau Istana Nurul Iman.

  Berangkat selaku wakil peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik.

  Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar dan Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar.

  Terdahulu, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato Seri Setia Haji Awang Adanan bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Seri Setia Haji Awang Mohd Yusof menyembahkan kehadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia bahawa majlis sudah sedia untuk dimulakan.

  Majlis mula-mula menyaksikan istiadat pengisytiharan kenaikan pangkat kepada Juru Laki Haji Johan Areffen bin Haji Hassan menjadi Ketua Juru Laki.

  Kemudian, majlis disusuli dengan istiadat mengurniakan tauliah kepada Haji Roslan bin Haji Asmat menjadi Pateh.

  Manakala itu, Awang Murni bin Majid, Awang Halidin bin Bujeh dan Awang Nor’ariffin bin Haji Tunjang pula dikurniakan tauliah untuk menjadi Pengarah dan Haji Jaini bin Metarsad menerima tauliah Juru Laki.

  Istiadat Pengisytiharan Kenaikan Pangkat Gelaran dan Istiadat Mengurniakan Tauliah Manteri Hulubalang berlangsung dengan penuh adat istiadat di hadapan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik yang berkenan berangkat selaku wakil peribadi KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah. – GAMBAR OLEH RAFI ROSLI
  Keberangkatan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik ke majlis yang berlangsung di Surau Istana Nurul Iman. – GAMBAR OLEH RAFI ROSLI
  Istiadat mengurniakan tauliah kepada Haji Jaini menjadi Juru Laki. – GAMBAR OLEH RAFI ROSLI
  Istiadat mengurniakan tauliah kepada Haji Roslan menjadi Pateh. – GAMBAR OLEH RAFI ROSLI
  ATAS & BAWAH: Istiadat mengurniakan tauliah kepada Awang Murni, Awang Halidin dan Awang Nor’ariffin menjadi Pengarah. – GAMBAR OLEH RAFI ROSLI
  GAMBAR OLEH RAFI ROSLI
  Istiadat mengurniakan tauliah kepada Awang Murni, Awang Halidin dan Awang Nor’ariffin menjadi Pengarah. – GAMBAR OLEH RAFI ROSLI

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Anda

  Reaktor gabungan nuklear eksperimen Jepun dirasmikan

  TOKYO, 1 DIS - Reaktor gabungan nuklear eksperimen terbesar di dunia yang sedang beroperasi dirasmikan di Jepun hari ini, sebuah teknologi pada peringkat awal...